T 25 DU för kontaktorer B9...B30 och BC 9...BC 30+
T 75 DU för kontaktorer B 50...B75 och BE 50...BE75+
T 80 DU för kontaktorer EH 80, EH 90+
T 100 DU för kontaktor EH 90+
T 135 DU för kontaktor EH 10+
T 200 DU för kontaktorer EH 145...EH 210+
T 450 DU för kontaktorer EH 160...EH 370+
T 900 DU för kontaktorer EH 370...EH 800+
ANDRA STORLEKAR+