Motorskyddsbrytare typ DAG och DAMG+
Motorskyddsbrytare typ DEG 10 och DEG 20+
Motorskyddsbrytare typ M 25-TM+