3-POLIGA KNIVSÄKRINGSSOCKLAR typ STH+
KNIVSÄKRINGSINSATS typ STB+
3-POLIGA SÄKRINGSLASTBRYTARE typ SFB+
KNIVSÄKRINGSINSATS typ STH Tillbehör+